Erfðabreytt skepnufóður og matur – er það málið? 5. og síðasti hluti

,,Hafa ekki öll verk manna ófyrirsjáanlegar afleiðingar? Allir góðir vísindamenn í upphafi þessa árþúsunds ættu að vita að menn vita ekki nóg til þess að vita hvað þeir eru að gera. Um þetta er ekki deilt heldur um það hversu mikil áhættan er.” Svo ritar heimspekingurinn og rithöfundurinn Gunnar Dal í bók sinni Þriðja árþúsundið, Framtíð manns og heims sem kom út árið 2004 og kom mér í hug við skrif þessa greinaflokks.

Það væri hægt að halda lengi áfram enn að fjalla um erfðabreytta matvælaframleiðslu s.s. nýjustu tilraunir eiturefna-líftæknifyrirtækjanna með sjálfdrepandi fræ, fyrstu erfðabreyttu dýrategundina sem er að fara ,,í framleiðslu til manneldis”, erfðabreytt efni í fiskeldisfóðri með tilheyrandi mengun fyrir úthöfin, tengsl ræktunar erfðabreyttra matvæla við jarðvegseyðingu og loftslagsbreytingar, hækkandi tíðni þroskafrávika s.s. einhverfu hjá börnum sem og hækkaða tíðni ófrjósemi karlmanna og meint tengsl þessa við neyslu erfðabreyttra matvæla og meðfylgjandi eiturefnanotkun.  Svo mætti áfram telja. Læt gott heita að sinni, en vona að skrif mín hafi orðið til þess að vekja áhuga fólks á að kynna sér þessi mál. Ég hvet og lesendur til að fara inná vefsíðuna sem gefin er upp hér í lokin og skoða myndböndin og kanna heimildir frekar.

Það skiptir öllu máli að fólk sé upplýst og sýni ábyrgð. Þá skilur það betur mikilvægi þess að halda íslenskum búfjárafurðum ómenguðum af erfðabreyttu efni – hve dýrmætur slíkur landbúnaður er og hve mikið hagsmunamál það er fyrir bændur ekki síður en neytendur.

Markaðssetning í kyrrþey

Staðan í dag er grafalvarleg og nauðsynlegt að fólk skilji hana og viðurkenni. Einkaleyfishafar erfðabreytts hráefnis til matvælaframleiðslu hafa kappkostað að haga framleiðslunni á þann hátt að almenningur  hafi ekki haft grun um að neitt gruggugt væri á ferðinni á meðan þeir voru að koma ár sinni fyrir borð. Það hefur engin markaðssetning farið fram á erfðabreyttum matvælum eins og tíðkast venjulega þegar ný vara kemur á markað – í raun hafa framleiðendurnir barist af alefli gegn því að matvörur sem innihalda erfðabreytt efni séu merktar til að koma í veg fyrir að fólk geti sniðgengið þær – því það er það sem þeir óttast að gerist og ekki að ástæðulausu.  Sl. sumar hófst í Bandaríkjunum mikil herferð gegn erfðabreytt ræktuðum matvælum í tengslum við kröfur um sérstaka merkingu þeirra á innihaldslýsingum matvæla. Vakning meðal almennings er í gangi um allan heim og hún vekur ugg hjá einkaleyfishöfunum því þeir vita sem er að máttur fjöldans er mikill. Í krafti gríðarlegs frjármagns, valds og spillingar hafa þessi fyrirtæki náð að komast eins langt og raun ber vitni, en hversu mikið lengra viljum við neytendur láta þetta ganga ?

Harðsoðinn froskur

Halda menn virkilega að af því að talsmenn þessara fyrirtækja, hagsmunaaðilar og stuðningsmenn þeirra segja að hlutirnir séu í lagi, þá séu þeir það ? Hvers vegna í ósköðunum ættu þeir að segja eitthvað annað – allt annað skaðar hagsmuni þeirra og það er bara ekkert á dagskrá! Úr þeirra herbúðum heyrist að þetta séu úrtölur afturhaldssinna sem séu á móti eðlilegum framförum og þróun, öfundarraddir og rógburður eða allt tómur misskilningur hjá fólki sem sé ekki nógu vel að sér í málunum til að geta mögulega haft nokkuð að segja sem hlustandi sé á. … Maður minnist svipaðra tilsvara fyrir nokkrum árum og þá í tengslum við bankakerfið í aðdraganda hrunsins.

Við skulum átta okkur á að líf verður ekki metið til fjár eða endurgreitt með peningum. Við getum heldur ekki étið peninga.

Bankahrun er  smámunir í samanburði við það ef hrun verður í fæðuframleiðslu sem afleiðing eiturefnanotkunar, erfðabreytinga og fræeinokunar. Bankahrun er líka smámunir í samanburði við það gjald sem sumar þjóðir hafa þurft að greiða fyrir samskipti sín við fyrirtæki eins og  Monsanto – með lífi og heilsu margra kynslóða afkomenda sinna. Þar var ekki um að ræða upplýst val.  Slíkt val höfum við hins vegar.

Við getum haft  þetta eins og  froskurinn sem lét fara vel um sig í pottinum og áttaði sig ekki á því þegar kveikt var undir honum og hann soðnaði í rólegheitunum í vatninu, vegna þess að á tímabili var notalegt að vera þar … eða við getum komið okkur uppúr.

Framtíðar fjárfesting

Dr. Vandana Shiva er doktor í heimspeki og skammtaeðlisfræðingur að mennt og er  heimsþekk og margverðlaunuð baráttukona á sviði sjálfbærrar þróunar og fyrir afskipti sín af umhverfis- og mannréttindamálum á Indlandi og víðar. Hún hefur barist fyrir réttindum bænda þar í landi  og vakið athygli umheimsins á þeim skelfilegu áhrifum sem ræktun erfðabreyttrar uppskeru hefur haft á samfélagið og umhverfið þar.

Árið 2011 kom hún hingað til lands og hélt opinberan fyrirlestur í Háskólabíói auk þess að koma fram í sjónvarpi þar sem Egill Helgason ræddi við hana í þættinum Silfur Egils. Viðtalið er textað og ég ráðlegg lesendum eindregið að skoða það og heyra hvað þessi merka kona hefur að segja um þessi mál  á slóðinni:http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2011/09/26/vidtalid-vid-vandana-shiva/

,,Það er ekki fjárfesting ef það eyðileggur jörðina” – Vandana Shiva

16085_10153146223088747_4616306997334148200_n

Nýju fötin keisarans

Erfðabreytt matvælaframleiðsla snertir líf og framtíð allra sem á jörðinni búa því hún hefur áhrif á allt líf. Hún er ekki einkamál ákv. fyrirtækja sem ráða yfir fjármagni, valdi og tækni sem almenningur og sérfræðingar fyrritækjanna sjálfra hafa takmarkaðan skilning og stjórn á.

Það er mögulegt að líftækni verði notuð til matvælaframleiðslu í framtíðinni, en matur og eitur eiga bara ekki samleið – matur sem framleiddur er með eitri og býr það til sjálfur … það getur ekki verið hollur matur. Það þarf engan sérfræðing til að sjá það … eða hvað ?!

Það er enginn vafi á því að í erfðatækni felast mikil tækifæri og ávinningar ef vel tekst til, en þar geta líka orðið stór slys . ,,Það er ekki nóg að vita til hvers gen er, menn verða líka að vita hvernig það verkar á önnur gen. Genið lifir í stóru samfélagi. Menn í upphafi þriðja árþúsundsins segja að það þurfi engum að koma á óvart að menn sem vita aðeins um milljónasta hluta þessarar starfsemi geti fengið óvæntar niðurstöður, meira að segja mjög óvæntar niðurstöður.” (Þriðja árþúsundið. Framtíð manns og heims, Gunnar Dal)

Eiturefna-líftæknifyrirtækin sem hafa haslað sér völl í matvælaframleiðslu síðustu tveggja áratuga eða svo, eru þar á þeim forsendum einum að selja sem mest af eigin framleiðslu (eiturefnum og einkaleyfisskyldu fræi)og auka hagnað sinn. Hagsmunir þeirra fara ekki saman við hagsmuni jarðarinnar. Hagsmunir jarðarinnar og hagsmunir mannanna og annarra lífvera sem þar búa eru hins vegar einn og sami hluturinn. Ef maðurinn vinnur gegn jörðinni, vinnur hann í raun gegn sjálfum sér.

Slóð á 1. hluta greinarinnar: http://heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=829:erfeabreytt-skepnufoeur-og-matur-er-tae-malie-1-hlut&catid=1:greinar-og-vietoel&Itemid=26

Slóð á 2. hluta greinarinnar: http://heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=830:erfeabreytt-skepnufoeur-og-matur-er-tae-malie-2-hluti&catid=1:greinar-og-vietoel&Itemid=26

Slóð á 3. hluta greinarinnar: http://heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=831:erfeabreytt-skepnufoeur-og-matur-er-tae-malie-3hluti&catid=1:greinar-og-vietoel&Itemid=26

Slóð á 4 hlut á greinarinnar: http://heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=833:erfeabreytt-skepnufoeur-og-matur–er-tae-malie–4-hluti&catid=1:greinar-og-vietoel&Itemid=26

Lifið heil.  Sigríður Ævarsdóttir

HEIMILDIR

Vefsíður:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto

2. http://www.organicconsumers.org/bytes/ob281.htm

3. http://www.i-sis.org.uk/BtCottonKillsSoilandFarmers.php

4. http://www.gmoseralini.org/pesticide-evaluations-dishonest-and-misleading-new-study-shows/

5. http://earthopensource.org/index.php/reports/roundup-and-birth-defects-is-the-public-being-kept-in-the-dark

6. http://www.navdanya.org/

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_biphenyl

8. http://www.1800andrew.com/science

9. http://www.organicconsumers.org/monsanto/news.cfm

10. http://media.mercola.com/assets/pdf/articles/Peer-reviewed-studies-on-GM-food-health-risks.pdf

11. http://healthimpactnews.com/2012/decade-long-feeding-study-reveals-significant-health-hazards-of-genetically-      engineered-foods/

12.http://www.gmoseralini.org/en/

13. http://www.globalresearch.ca/stench-of-eu-corruption-in-monsanto-gmo-whitewash/5316294

14. http://www.cornucopia.org/2012/07/obesity-corn-gmos/

15. http://rt.com/usa/toxic-study-gmo-corn-900/

16. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/15/silencing-scientific-dissents.aspx

17. http://www.thedailysheeple.com/truth-about-the-seralini-rat-tumor-gmo-study-explodes_012014

18. http://www.unep.org

19. http://earthopensource.org/

20. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/22/superbugs-destruct-food-supply.aspx

21. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/06/dr-huber-gmo-foods.aspx

22. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/12/17/seralini-gmo-study-retracted.aspx

23. http://www.wakingtimes.com/2014/03/19/dramatic-increase-kidney-disease-us-abroad-linked-roundup-glyphosate-      weedkiller/

24. http://truth-out.org/opinion/item/17666-millions-against-monsanto-on-the-road-to-victory

25. http://laudyms.wordpress.com/2010/05/10/usda-downplays-own-scientist%E2%80%99s-research-on-ill-effects-of-      monsanto-herbicide/

26. http://www.independentsciencenews.org/news/how-extreme-levels-of-roundup-in-food-became-the-industry-norm/

27. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/04/02/environmental-toxin-exposure.aspx?           e_cid=20140402Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&

Ljósmyndir:

1. http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120920.OBS3130/ogm-9-critiques-et-9-reponses-sur-l-etude-de-seralini.html

2. http://www.projectagentorange.com/

3. http://news.163.com/12/0513/16/81D9LD9P00014AEE.htm

4. http://obrag.org/?p=3353

5. http://www.patientadvocates.com/GMO-food%E2%80%93what-is-the-controversy-really-about-are-genetically-modified-foods-harmful-to-our-health

6.http://saltysojourn.tumblr.com/post/54026643805/it-is-not-an-investment-if-it-is-destroying-the

Myndbönd:

1. http://farmwars.info/?p=12140

2. http://www.youtube.com/watch?v=eUd9rRSLY4A

3. http://www.youtube.com/watch?v=-nHCw36wIhs

4. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/06/dr-huber-gmo-foods.aspx

5. http://www.youtube.com/watch?v=omtYlsG1P5U

6. http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2011/09/26/vidtalid-vid-vandana-shiva/

JÚNÍ 6, 2014Flokkar:Annað, Ýmislegt

Flokkar/Tögg, ,

%d bloggers like this: