Mótvægi

Rætt við Bryndísi Pétursdóttur um jarðstrauma og segulóreiðu
Undanfarið hefur Bíó-Paradís sýnt heimildar-kvikmyndina Mótvægi sem fjallar um störf Bryndísar Pétursdóttur garðyrkjufræðings og Bowentæknis. Bryndís hefur verið gædd miðilshæfileikum frá barnsaldri og lengi skynjað orkustrauma jarðar. Hún gerði sér grein fyrir því að við misgengi í jörðunni mældist svið/segulóreiða, sem hafði áhrif á fólk og fé sem bjó í húsum sem stóðu á misgenginu. Í framhaldinu hannaði hún Mótvægiskubbinn, sem dregur úr þessari segulóreiðu sé hann settur miðsvæðis á fyrirfram mælt svæði.

Bryndís stundaði nám hjá Kurt Bertelsen  jarðstrauma-sérfræðingi í Danmörku árið 2010. Hjá Bertelsen lærði hún um orku og strauma jarðarinnar. Í 40 ár hefur Kurt Bertelsen verið í farabroddi á norðurlöndunum í mælingum og rannsóknum á jarðstraumum. Vegna þess að Bertelsen stendur nú á tímamótum vill hann draga seglin saman og bauð Bryndísi að taka við pýramídanum sem hann hefur hannað utan um einstakan kristal. Pýramídinn hefur jákvæðu áhrif á umhverfið þannig að jarðgeislar dofna og verða óskaðlegir í húsum. Með leyfinu segir Bryndís Bertelsen sýna sér mikinn heiður og traust. Nú geti hún nota þessa frábæru aðferð, sem er notuð í yfir 10 löndum í heiminum.

Rannsóknarteymi
Nú hefur Bryndís stofnað rannsóknarteymi ásamt landbúnaðarráðunaut, bónda og  sérfræðing í fósturvísatalningum í sauðfé, rafeindarvirkjameistara og dósent og lektor við Viðskipta- og Raunvísindadeild Háskóla Akureyrar. Þetta rannsóknarteymi vann rannsóknarverkefni árið 2010, sem var styrkt af Vaxtarsamning Norðausturlands (VAXNA) Verkefnið hét „Frjósemi búfjár-falin áhrifavaldur ?“ Þetta er í fyrsta skipti sem tekst að setja saman rannsóknarteymi, fá styrk og vinna rannsókn og faglega skýrslu um jarðfræðilega streitu á Íslandi. Markmið rannssóknarinnar var að rannsaka áhrif jarðfræðilegra streitusvæða á frjósemi fjár, fjölda fæddra lamba og afdrifa lamba á suðburði.  Hægt er að nálgast skýrslu rannsóknarinnar hjá Bryndísi:  bdis1@simnet.is.

Árið 2011 var samningur gerður við Vaxtarsamning Norðausturlands um framkvæmd á verkefninu „Frjósemi búfjár-falinn áhrifavaldur? Framhaldsrannsóknir“.  Þá var aðal markmiðið að rannsaka áhrif jarðfræðilegra streitusvæða á frjósemi gemlinga, fjölda fæddra lamba og afdrif gemlingslamba á suðburði. Markmið verkefnisins er ennfremur að fylgjast nánar með og festa á myndir ferli fósturdauða í gemlingum. Skýrsla rannsóknar mun liggja fyrir í mars 2013. Þar sem ákveðið var að bæta við rannsókn jónajafnvægis í þeim fjárhúsum sem í úrtakinu voru, en það verður gert á fengitíma (des-jan).

Bryndís hefur á ferðum sínum um landið náð tali af nokkrum öldungum, sem enn búa á við jarðir sínar þó að yngri kynslóð hafi tekið við búinu.  Mælingar hafa leitt í ljós að torfbæirnir og gamlar tóftir standa ekki á jarðfræðilegum streitusvæðum. Eldra fólkið segir að það sé ekki tilviljun að torfbæirnir standi ekki ofan á misgegnum.  Hér áður fyrr skoðuðu bændur hvar dýrin lögðu sig í túnum áður en húsin voru hlaðin, og hús voru ekki hlaðin á stöðum þar sem dýrin vildu ekki hvílast. Kannanir Bryndísar á misgengi á túnum og móum leiddi í ljós að dýrin bitu á þeim svæðum sem misgengi mældist en bændurnir sögðu þau ávallt fara útfyrir þau áður en þau legðust.

Þetta var skrifað árið 2011

Netfang Bryndísar er: bdis1@símnet.is Veffang: www.bryndis.is Sími: 860 2206Flokkar:Umhverfið

Flokkar/Tögg, , , , ,

%d bloggers like this: