Kraftaverkaefnið MMS ,,Miracle Mineral Supplement“

Grein frá árinu 2008.

Fyrir nokkrum mánuðum hafði kunningi minn búsettur í Bandaríkjunum samband við mig og sagði mér m.a. frá afar merkilegu efni sem hann kallaði MMS og gaf mér upp vefslóðina http://www.miraclemineral.org með frekari upplýsingum þar að lútandi. Þar sem maður þessi er afar fróður um margt það nýjasta á sviði heilsutengds efnis taldi ég fulla ástæðu til að skoða þetta mál nánar. Ég verð að viðurkenna að sú lesning sem ég hef orðið mér úti um eftir þetta samtal okkar er einhver sú merkilegasta sem ég hef fundið um málefni sem varða heilsufar almennings. Í kjölfar þess lesturs ákvað ég að skrifa þá grein sem hér fylgir. Hún er að mestu unnin upp úr tveimur bókum eftir Jim Humble – Breakthrough The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century nr. 1 og 2. Staðhæfingar þær sem í grein minni koma fram eru frá höfundi bókanna komnar, sem og læknum og öðrum sem notað hafa efnið erlendis, en hérlendis er lítil reynsla komin á það.

Undirritaðri finnst efni bókanna og þær upplýsingar sem finna má nú þegar um MMS á veraldarvefnum það áhugaverðar að brýnt sé að koma þeim til almennings sem fyrst. Þrátt fyrir áhugaleysi heilbrigðisyfirvalda og lyfjafyrirtækja og fjárskort annarra sem viljað hafa komið efninu á markað er búið að prófa MMS á þúsundum manna um allan heim í meira en áratug án þess að af því hafi hlotist skaði og að sögn Jim Humble hafa margar þúsundir manna náð heilsu á ný eftir notkun þess. Ég hef áður í Heilsuhringnum fjallað um ,,einföld“ efni með mikla virkni og er þar skemmst að minnast umfjöllunar um matarsóda (Natríum bíkarbonat) til lækningar á krabbameini sem birtist í haustblaði Heilsuhringsins 2007 undir fyrirsögninni ,,Krabbamein er sveppur“. Mér er það bæði ljúft og skylt að segja hér á eftir nánar frá efninu MMS, sem er ekki lyf en virðist í fljótu bragði bjóða mannkyni betri lausnir við sjúkdómum en hingað til hafa þekkst. Ef rétt er á málum haldið á það kannski eftir að breyta sögu læknisfræði í heiminum og taka við af sýklalyfjunum, sem vaxandi ónæmi er að myndast fyrir og hafa auk þess ákv. hliðarverkanir og takmarkaðri virkni.

Sagan á bak við MMS
Jim V.Humble er bandarískur uppfinningamaður sem nánast fyrir slysni hrasaði um og þróaði efnið sem hann síðar gaf nafnið MMS = Miracle Mineral Supplement. Árið 1996 var hann fenginn til að aðstoða við gullgröft í S-Ameríku og hófst þar með sú saga sem hér verður stuttlega stiklað á. Var hann í leiðangri sem ferðaðist til námusvæða djúpt inni í skógum fjarri mannabyggð en þar er malaría landlæg. Á leiðinni veiktust innfæddir fylgdarmenn hans af malaríu en engin lyf voru með í för og hvergi læknishjálp að fá í nágrenninu. Eins og margir vita er malaría helsta orsök dauðsfalla í heiminum í dag og árlega látast meira en 2 milljónir manna úr henni. F

rekar en að horfa uppá fylgdarmenn sína deyja úr malaríu prófaði Jim að gefa þeim Stabilized Oxygen sem hann hafði með til að hreinsa drykkjarvatn og öllum til undrunar batnaði þeim af því. Í framhaldinu prófaði Jim að gefa öðrum malaríusjúklingum Stabilized Oxygen og komst þá að því að það virkaði í u.þ.b. 70% tilfella. Þetta þótti honum að vonum afar merkilegur árangur og eftir að leiðangrinum lauk ákvað hann að gera frekari tilraunir með þetta á rannsóknarstofu sinni í Bandaríkjunum til að komast að því hvað það væri sem þarna væri að virka. Eftir að hafa gert yfir 1000 tilraunir á tímabili sem spannaði rúmlega eitt ár hafði Jim komist að því hvað það var sem fékk Stabilized Oxygen til að virka og hvernig hámarka mætti þá virkni. Til liðs við sig hafði hann fólk í Afríku og þar voru tilraunir með efnið gerðar á malaríusjúklingum og síðar á fólki veiku af ýmsum öðrum sjúkdómum – með ótrúlega góðum árangri.

Smá efnafræði …
Það eru nokkur atriði sem gott er að vita til að skilja hvað það er sem gerist við inntöku á MMS. Þegar Jim byrjaði að þróa efnið vann hann með Stabilized Oxygen sem þýða mætti sem ,,súrefni sem nær stöðugleika“. Stabilized Oxygen hefur verið notað af hundruðum þúsunda manna í Bandaríkjunum í yfir 75 ár og talið að súrefnið í því væri sá oxari sem áhrifunum ylli. Sú er hins vegar ekki raunin. Efnafræðiformúla Stabilized Oxygen er NaClO2 og nafn hennar á íslensku er natríum klórít. Þetta hljómar líkt og matarsalt en er ekki alveg það sama því matarsalt hefur efnafræðiformúluna NaCl.

Natríum klórít (Stabilized Oxygen) er mjög basískt. Þegar það verður hlutlaust (t.d. þegar það kemur í magasýrurnar í maganum) verður það óstöðugt og fer þá að losa sig við klórdíoxið (ClO2). Klórdíoxíð er öflugt kemískt efni og hægt að nota á marga vegu. Það er oxari, mun öflugri en súrefni en það notar ekki súrefni til oxunar. Klórdíoxíð er sprengifimt og springur þegar það kemst í samband við ákv. útvalin efni og er hlutlaust í sambandi við önnur efni. Þetta þýðir að þegar klórdíoxíð snertir sýkil eða eiturefni sem er súrt rífur það samstundis af þeim 5 rafeindir og við það verður sprenging.

Það eyðileggur allt sem það getur dregið rafeindir frá og framleiðir hita í leiðinni. Þetta ferli kallast oxun, jafnvel þó að súrefni sé ekki hluti af ferlinu. Hver einasta klórdíoxið-sameind hefur yfir að ráða miklu afli til að eyðileggja þær agnir sem hún getur dregið rafeindir frá. Jafnvel ögn sem er ekki stærri en ein jón af klórdíoxiði springur ef hún lendir á efni sem er með lægra sýrustig en líkaminn hefur (þ.e. súrari) og oxar það. Sýklar vírusar, sveppir og aðrar örverur hafa lægra sýrustig en líkaminn og nánast öll þau efni sem eru eitruð fyrir líkamann s.s. þungmálmar og eiturefni eru súr í eðli sínu og því sprengir klórdíoxíð, oxar og hlutleysir þau, ef það kemst í tæri við þau.

Við inntöku fólks á Stabilized Oxygen varð til örlítið magn klórdíoxíðs – sem enginn áttaði sig þó á í alla þessa áratugi. Tilurð þess og virkni var í raun ástæðan fyrir árangri með notkun Stabilized Oxygens til sótthreinsunar vatns. Þegar Jim Humble fór að gera rannsóknir á efninu, fann hann út að það var þetta örlitla magn klórdíoxíðiðs sem varð til við inntöku Stabilized Oxygen sem drap sýkilinn í malaríusjúklingunum og að með því að auka magn þess klórdíoxíðs sem til yrði mætti ná betri árangri í meðhöndlun á malaríu. Með þessa vitneskju í farteskinu varð MMS til. Jim blandaði Stabilized Oxygen með ákv. sýrum og útkoman varð gífurlega öflugt sýkladrepandi efni með a.m.k. 100 sinnum meiri orku en Stabilized Oxygen. Hann gaf þessu efni nafnið Miracle Mineral Supplement = MMS og virkaði það til að drepa malaríusýkla í 100% tilfella.

Öflugasta sýkladrepandi efni sem þekkist
Klór og klórdíoxið hafa verið notuð til að hreinsa vatn og drepa örverur á spítölum og við aðra sótthreinsun í meira en 100 ár. Allan þann tíma hefur enginn sýkill þróað neins konar ónæmi sem hefur haldið gegn klórdíoxiði og vafasamt hvort það tekst nokkurn tíman vegna eðliseiginleika þess. Í seinni tíð hefur klórdíoxíð verið notað meira en klór, sérstaklega til vatnshreinsunar. Það er einnig að boði FDA (Matvæla- og lyfjaeftirlitið) notað í matvælaiðnaði til sótthreinsunar á kjúklingakjöti, nautakjöti og öðrum mat.

Rannsóknir hafa sýnt að klórdíoxíð er mun öruggara til vatnshreinsunar en klór, þar sem það velur sérstaklega sjúkdómsvaldandi örverur og efni sem geymir slíkar verur og vinnur á þeim og myndar ekki blöndur úr öðrum efnisþáttum í vatninu – sem klórinn hins vegar gerir. Með einföldum efnafræðitilraunum er hægt að komast að því að það sama á við í líkamanum. Það hefur verið sannað að klór í drykkjarvatni býr til a.m.k. þrjár blöndur, sem eru krabbameinsvaldandi þegar þær komast í líkamann en engar slíkar blöndur myndast í tengslum við klórdíoxíð.

The American Society of Analytic Chemists sendi árið 1999 frá sér yfirlýsingu þess efnis að klórdíoxíð sé öflugasta sýkladrepandi efni sem þekkt sé og var það m.a. þess vegna notað til að drepa miltisbrand í miltisbrandsárásunum árið 2001. Vegna þessarar vitneskju og reynslu manna af efninu í um 100 ár til sóttvarna, myndi maður ætla að lyfjafyrirtæki hefðu sýnt áhuga á því til meðhöndlunar á sýkingum í fólki en svo virðist ekki vera. Skv. fullyrðingum Jim Humble hafa þau í gegnum tíðina ítrekað neitað að gera prófanir með natríum klórít (Stabilized Oxygen).

Þau hafa ekki áhuga á efninu þar sem þau geta ekki fengið einkaleyfi á því og hafa jafnvel lagt stein í götu þeirra sem hafa notað efnið til lækninga. Annað er líka hitt að virkni klórdíoxíðs er þannig að við rétta notkun þess innvortis fær líkaminn verkfæri og vinnufrið til að laga sjúkdómsástandið. Það er frekar óhentugt fyrir lyfjafyrirtækin að fá slíkt efni á markaðinn, því þá verða þau af sölu ýmissa þeirra lyfja sem notuð eru til að meðhöndla einkenni sjúkdóma og eru grundvöllur fyrir stórum hluta af tekjum þeirra.

MMS er svo einfalt í notkun og meðhöndlun að ekki þarf neina sérfræðikunnáttu og allir geta í raun blandað það og notað án aðstoðar lækna eða lyfjafyrirtækja. Þar fyrir utan er það ódýrt, þannig að það er fátt við efnið sem vekur áhuga lyfjafyrirtækja. Natríum klórít (Stabilized oxygen) var fyrst notað til meðhöndlunar á mönnum 1926 af Þjóðverjanum dr.William F.Koch, MD, Ph.D. Í Bandaríkjunum hefur það verið notað frá 1930. Jim Humble fann ekki upp á því að nota klórdíoxið inni í líkamanum, því það hafði verið gert af mörgum öðrum í litlum mæli í yfir 20 ár gegn ákv. sjúkdómum.

Hinir sem efnið höfðu notað áttuðu sig sennilega ekki á hvað þar var raunverulega að virka. Frá því það rann upp fyrir Jim Humble hefur hann reynt án árangurs að ná eyrum heilbrigðisyfirvalda. Áhugaleysi þeirra og máttleysi gagnvart ofurafli lyfjarisanna varð til þess að eftir margra ára árangurslausar tilraunir ákvað Jim Humble að eina örugga leiðin til að koma upplýsingum um MMS til almennings væri að hann sjálfur kæmi þeim á framfæri. Það gerir hann með því að halda úti á veraldarvefnum vefsíðunni www. miraclemineral.org sem nefnd var hér í upphafi. Hann á engra hagsmuna að gæta af sölu efnisins, selur það ekki sjálfur eða dreifir en tekur lágmarksþóknun fyrir kostnað við útgáfu mynd- og hljóðdiska sem og tveggja bóka með upplýsingum um notkun og sögu MMS.

… og svona virkar MMS
MMS inniheldur 28% natríum klórít, sem er 8 sinnum meira en er í venjulegu Stabilized Oxygen sem hægt er að kaupa víða í heilsubúðum til hreinsunar vatns. Í það er blandað 10% sítrónusýru, í hlutföllunum 1 dropa af MMS á móti 5 dropum af sítrónusýru. Beðið í 3 mínútur meðan efnin ganga í efnasamband og þá bætt útí blönduna u.þ.b. 1/2 glasi af vatni áður en drukkið er. Þessi blanda heldur áfram að framleiða klórdíoxíð næstu 12 klst. í líkamanum. Blandan sem drukkin er lyktar lítið eitt af klór.

Byrjað er á lítilli inntöku en hún smám saman aukin m.v. viðbrögð hvers einstaklings.Nákvæm lýsing á hvernig best sé að haga inntöku er að finna í bókum og á vefsíðu Jim Humble. Drykkurinn byrjar á að fara niður í maga. Rauð blóðkorn (sem ekki gera mun á súrefni og klórdíoxíði) hafa það hlutverk að bera súrefni í líkamsvefina, bindast klórdíoxíðinu og dreifa því um líkamann. Ef örverur eru til staðar í blóðinu eyðileggur klórdíoxíðið þær og eyðist sjálft um leið. Ef ekki er nein örvera í blóðinu berst efnið til einhvers þess staðar í líkamanum sem súrefni hefði annars verið borið til.

Þar er því sleppt til oxunar eiturefna og hefur til þess meira en 100 sinnum meiri orku en súrefni. Klórdíoxíð er óstöðugt efnasamband og byrjar að missa eitthvað af orku sinni eftir aðeins nokkrar mínútur í líkamanum. Þegar það gerist hættir það að vera sprengifimt en getur þess í stað bundist öðrum efnum. Vísbendingar eru um að það hjálpi til við framleiðslu myeloperoxidasa, sem er efni sem líkaminn notar til að búa til hypochlorus acid (undirklórsýru HClO ). Þessi sýra er ónæmiskerfinu afar mikilvæg því það notar hana til að drepa sníkjudýr, drápsfrumur og jafnvel krabbameinsfrumur.

Klórdíoxíð er eina þekkta efnið sem hefur þennan eiginleika og getur gert þessa hluti í líkamanum án nokkurra hliðarverkana. MMS virkar hratt. Eðli klórdíoxíðs ræður þar mestu, það er óstöðugt og öflugt og í nærveru þess gerast hlutirnir hratt. Dæmigert er að 98% malaríusjúklinga sem fá MMS séu orðnir einkennalausir innan 4 klst. frá því þeir taka inn efnið. Hin 2% eru einkennalausir innan 12 klst. Í bók sinni Miracle Mineral Supplement of the 21st Century fyrri hluta segir Jim Humble frá því að hafa í eigin persónu gefið meira en 2000 manns efnið og að yfir 75.000 malaríutilfelli hafi verið meðhöndluð af fólki sem hann hafi sjálfur þjálfað til að blanda og nota efnið.

Öll tilfelli læknuðust og engin dauðsföll hafi verið tilkynnt. Undir venjulegum kringumstæðum hefði mátt búast við um 300 dauðsföllum. Rannsóknir á virkni efnisins eru því miður takmarkaðar þar sem FDA hefur ekki viljað styðja við eða standa fyrir slíkum rannsóknum og kostnaður það mikill að það er ekki á færi þess fólks að greiða sem býr í þeim löndum þar sem malaría er landlægt vandamál.

Hvernig er MMS notað?
Hægt er að nota MMS á marga vegu og viðbúið er að í framtíðinni verði gerðar frekari útfærslur á notkun þess til að hámarka árangur. Þær aðferðir sem Jim Humble hefur reynt og notar eru: Til hreinsunar á munni og tönnum með tannburstun og munnskoli. Efnið eykur gljáa tannanna og styrkir glerunginn. Þar sem það drepur sýkla í munninum lagar það sýkingar í munni, tannrótarbólgur og tannkýli – hvar sem efnið kemst að.

• Útvortis á húð við sýkingum þar, á vörtur, húðkrabba, exem, bruna og útbrot ý.k.
• Með inntöku til að drepa sýkla, bakteríur, veirur, sveppi og sníkjudýr, sbr. það sem að framan er skrifað.

• MMS gefið í æð af læknum og hjúkrunarfólki á sjúkrastofnunum, í sama tilgangi og með inntöku, þar sem komast þarf ennþá dýpra og inntaka um munn dugar ekki. Jim Humble gefur í bókum sínum nákvæmar leiðbeiningar um notkun og inntöku á MMS og er mikilvægt að fólk kynni sér þær ítarlega áður en það hefur inntöku á efninu. Þegar líkaminn hreinsar út eiturefni, dauðar bakteríur og aðrar örverur finnur fólk fyrir því sem ógleði, uppköstum, höfuðverk og/eða niðurgangi en það er mjög einstaklingsbundið hvernig MMS fer í fólk og hversu hratt það getur búist við viðbrögðum og árangri. Fer það að sjálfsögðu eftir því hvernig líkamlegt ástand fólks er.

MMS hefur verið notað af fólki um allan heim með mismunandi sjúkdóma og sýklavalda. Á síðunni http://www.jimhumbleQandA. com er að finna spurningar sem fólk hefur sent Jim Humble og svör hans. Hann kallar og eftir frekari upplýsingum frá fólki til að safna í gagnabanka og heldur skrá yfir árangur fólks við inntöku efnisins og reynir að koma þeim upplýsingum á netið. Nokkrir þeir sjúkdómar sem hann fullyrðir að líkaminn nái að laga eftir inntöku á MMS eru: Lifrarbólga A, B og C, AIDS, herpes, berklar, asmi, lupus og krabbamein – svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru ekki neinir smákvillar sem þarna er talað um og listinn er langt því frá tæmdur.

Eins og áður hefur komið fram læknar MMS ekki þessa sjúkdóma eða nokkra aðra, heldur drepur það sjúkdómavaldinn þannig að líkaminn getur sjálfur læknað sig í kjölfarið, ef hann hefur orkuna til þess. Ónæmiskerfið getur notað MMS til að ráða við sjúkdóma sem orsakast af bakteríum veirum, sníkjudýrum og sveppum en ekki eru allir sjúkdómar orsakaðir af þeim. Hins vegar má sennilega segja að MMS geti verið til bóta fyrir nánast hvaða sjúkdómsástand sem er, því ef efnið drepur ekki beint sjálfan sjúkdómavaldinn þá hefur það óbein jákvæð áhrif til góða með því að hlutleysa eiturefni sem nánast alltaf verða til við veikindi og gera líkamann sjúkan.

Því má segja að kannski sé ekki til sá sjúkdómur sem MMS hafi ekki einhver jákvæð áhrif á MMS er óhætt að nota samhliða lyfjagjöf frá læknum, einungis þarf að aðgæta að láta ákv. tíma líða frá því MMS er tekið inn og þar til lyfin eru tekin inn. Í dag er MMS í vaxandi mæli notað af almenningi víða um heim með hina ólíkustu kvilla.Upplýsingar um árangur eru að safnast upp og er ætlun Jim Humble að halda sem best utan um þann gagnabanka og koma upplýsingum á netið til glöggvunar fyrir aðra sem eiga við svipuð vandamál að stríða. MMS er einnig notað af læknum, en þeir hafa margir hverjir ekki treyst sér til að láta það vitnast af ótta við refsingu heilbrigðisyfirvalda og lyfjarisanna. Í Mexíkó eru þó reknar lækningastofur þar sem tekið er á móti fólki með ýmsa ,,ólæknandi“ sjúkdóma og MMS notað þar í bland við aðra meðhöndlun – oft með mjög góðum árangri. Að lokum vil ég hvetja sem flesta til að kynna sér það fræðsluefni sem hægt er að komast yfir um MMS á veraldarvefnum s.s. á þeim síðum sem gefnar eru upp hér að framan og í heimildarskrá.
Heimildir:
1. Breakthrough The Miracle Mineral supplement of the 21st Century Part 12nd Edition, 2006. Höf.Jim V.Humble
2. Breakthrough The Miracle Mineral supplement of the 21st Century Part 23rd Edition, 2006 .Höf. Jim V. Humble
3. MMS-Miracle Mineral Solution What You and Your Loved Ones Need to Know, 2nd Edition may 2008.Höf. dr.Larry A. Smith, PhThD.
4. Tímaritsgrein: A Miracle Treatment for Malaria and Other Diseases by Jim V.Humble.Tímaritið Nexus, Feb-March 2008 Volume 15, Number 2
5. DVD-diskur: Understanding MMS, Conversations with Jim Humble, Produced and directed by Adam Abraham, Copyright 2008 Phaelos Mediawerks.
6. Vefslóð:www.miraclemineral.org
7. Vefslóð: http://www.jimhumbleQandA.com
8. Vefslóð-viðtal: http://www.youtube.com/watch?v=bp1eqTajcpQ
Myndir:
http://www.purate.com/whyclo2/whyclo2.htm
http://phaelosopher.files.wordpress.com/2007/09/mms_bottle.gif
http://www.camlab.co.uk/siteimages/periodic_icons/Chlorinedioxide. gif

Samantekt
• MMS er ekki lyf.
• MMS er klórdíoxíð-jón sem drepur veirur, bakteríur, sveppi og aðrar örverur sem eru súrari en líkaminn.
• Það hlutleysir marga þungmálma og eiturefni þannig að líkaminn á auðvelt með að losa þau úr.
• Það er ekki ætlað til meðhöndlunar á neinum ákv. sjúkdómi heldur eflir og hleður það ónæmiskerfið með því að ýta undir framleiðslu á hypochlorous acid (undirklórsýru) sem notuð er til sýklavarna ofl.
• Óhætt er fyrir börn að taka efnið.
• Það hefur ekki áhrif á heilbrigðar líkamsfrumur eða vinveittar bakteríur í þörmum.
• MMS virkar hratt, það virðist ekki hafaeinar óæskilegar hliðarverkanir í líkamanum og er að fullu horfið úr honum 12 klst. eftir inntöku án þess að skilja eftir snefil af neinskonar aukaefnum.

Höfundur : Sigríður ÆvarsdóttirFlokkar:Greinar og viðtöl

%d